Tso Rau Nruab Daj

 

Tso cov zaub ntsuab rau hauv koj lub vaj lossis chaw tsim khoom, thiab koj yuav muaj sijhawm los xyaum koj qhov kev sib tw luv nyob rau txhua lub sijhawm. Peb tsis txwv rau lub tiaj ntsuab nyob hauv qab tsib taug, tsuav yog koj muaj chaw seem, peb tuaj yeem kho cov xim ntsuab zoo nkauj. Peb muab koj nrog txoj cai ntiag tug los tsim koj txoj kev npau suav tso ntsuab. Koj tuaj yeem txaus siab rau ob peb teev ntawm kev lom zem yam tsis muaj neeg coob, tsheb sib nraus thiab cov nuj nqis qws. Siv sijhawm ntev li koj xav tau.